SVámiaJednoduše.cz

Obnovení dodávky plynu po odpojení plynoměru

K odpojení plynoměru mohlo dojít z důvodu vlastního rozhodnutí, neoprávněného odběru zemního plynu (neplacení záloh nebo nedoplatku), vandalismu nebo například i při špatném načasování přechodu k jinému dodavateli zemního plynu.

Postup

Aby bylo možné obnovení dodávky zemního plynu do odběrního místa realizovat, nesmí být na odběrném místě evidována neuhrazená pohledávka zákazníka vůči dodavateli. To znamená, že v případě předchozího neoprávněného odběru zemního plynu bude smlouva o připojení uzavřena až po uhrazení veškerých existujících dluhů zákazníka vůči dodavateli.

To se netýká připojení nového zákazníka – pohledávka je vždy vymáhána na původním odběrateli, jemuž pohledávka vznikla.

Základní kroky pro obnovení dodávky zemního plynu do odběrného místa jsou totožné jako u připojování nového odběrného místa:

  • Vyplnění a podání Žádosti o připojení
  • Posouzení žádosti o připojení a uzavření smlouvy o připojení
  • Splnění podmínek dohodnutých ve smlouvě o připojení
  • Uzavření smlouvy o sdružených dodávkách plynu nebo smlouvy o distribuci u Vámi zvoleného obchodníka s plynem
  • Žádost o instalaci měřícího zařízení (plynoměru) a sjednání termínu jeho montáže
  • Montáž měřicího zařízení a zahájení odběru

Dále je třeba předat pracovníkovi plynárenské společnosti (distributor) při montáži nového měřidla:

  • Novou revizní zprávu vyhrazeného plynového zařízení
  • Nový zápis o tlakové zkoušce plynového potrubí
  • V některých případech (lokalitách) i kontrolu spalinových cest pokud je plynový spotřebič v provedení „B“ nebo „C“
Kontakty
602 491 211
info@svamiajednoduse.cz
Facebook
Kancelář Jihlava
Čajkovského 37
586 01 Jihlava
(první patro)
Ostatní informace
IČ: 123 456 78
DIČ: CZ 123 456 78
© SVJ - S Vámi a jednoduše 2023
Created by PRIMESOFT web & software development