SVámiaJednoduše.cz

Jak má vypadat společná chodba v bytových domech SVJ z pohledu požární ochrany

V dnešní době si většina z nás dělá ze společné chodby v domě soukromou předsíň svého bytu, kterou si „zkrášlujeme“ různými skříňkami, botníky, stoličkami s květinami, židličkami atd. Je však toto z pohledu požární ochrany přípustné? Je to v pořádku? A kdo odpovídá za průchodnost chodby? Vyzdobená chodba může sice lahodit našim očím, ale díky tomuto trendu může dojít ke škodám na majetku či zdraví. Zastavěná chodba může zapříčinit šíření případného požáru v domě, daný nábytek blokuje mnohdy jedinou únikovou cestu. 

 Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, § 2 odst. 2 ve spojení s § 5 odst. 1 písm. b) společenstvím vlastníků jednotek má SVJ„povinnost udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům.“ SVJ tedy musí vyžadovat po svých členech dodržování daných pravidel. Upřesnění této povinnosti nalezneme ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, kde se v ustanovení § 11 odst. 3 písm. c) uvádí, že „úniková cesta (tj. společná chodba) nesmí být využívána způsobem zvyšujícím požární riziko.“ Pak ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, nalezneme informaci, že „společné prostory nesmí být užívány v rozporu s projektovou dokumentací či technickými normami.“ V příloze č. 6 tétovyhlášky je uvedeno, které předměty mohou na společné chodbě být a které ne. Nejdůležitějším omezením je, že předmět na společné chodbě „nesmí svým umístěním zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty stanovené v projektové nebo obdobné dokumentaci nebo výpočtem podle předmětných technických norem.“ 

Dá se však říct, že při akceptování jistých podmínek můžeme osobní věci na společnou chodbu umístit.  Podmínek je však spousta (vzdálenost věcí od sebe, z jakého materiálu je daná věc vyrobena atd.) a pro konkrétní případy se doporučujeme obrátit na specialistu – odborně způsobilou osobu v požární ochraně nebo technika požární ochrany.

Kontakty
602 491 211
info@svamiajednoduse.cz
Facebook
Kancelář Jihlava
Čajkovského 37
586 01 Jihlava
(první patro)
Ostatní informace
IČ: 123 456 78
DIČ: CZ 123 456 78
© SVJ - S Vámi a jednoduše 2023
Created by PRIMESOFT web & software development